دسته بندی ها

  عملیات

هاست معمولی 1 GB
450,000 تومان سالانه
هاست معمولی 2 GB
630,000 تومان سالانه
هاست معمولی 5 GB
780,000 تومان سالانه
هاست معمولی 10 GB
1,120,000 تومان سالانه
هاست معمولی 15 GB
1,350,000 تومان سالانه
هاست معمولی 20 GB
1,650,000 تومان سالانه