نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.ir
29,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
29,000 تومان
1 سال
.com
649,000 تومان
1 سال
649,000 تومان
1 سال
678,000 تومان
1 سال
.net
808,000 تومان
1 سال
808,000 تومان
1 سال
808,000 تومان
1 سال
.info
202,000 تومان
1 سال
1,247,000 تومان
1 سال
1,247,000 تومان
1 سال
.org
484,000 تومان
1 سال
731,000 تومان
1 سال
731,000 تومان
1 سال
.me
586,000 تومان
1 سال
1,018,000 تومان
1 سال
1,018,000 تومان
1 سال
.eu
191,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.shop
135,000 تومان
1 سال
1,788,000 تومان
1 سال
1,788,000 تومان
1 سال
.top
84,000 تومان
1 سال
291,000 تومان
1 سال
291,000 تومان
1 سال
.de
268,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
.ch
482,000 تومان
1 سال
482,000 تومان
1 سال
482,000 تومان
1 سال
.io
2,542,000 تومان
1 سال
2,542,000 تومان
1 سال
2,542,000 تومان
1 سال
.fun
108,000 تومان
1 سال
1,895,000 تومان
1 سال
1,895,000 تومان
1 سال
.space
108,000 تومان
1 سال
1,559,000 تومان
1 سال
1,559,000 تومان
1 سال
.pw
108,000 تومان
1 سال
1,169,000 تومان
1 سال
1,169,000 تومان
1 سال
.uno
108,000 تومان
1 سال
1,234,000 تومان
1 سال
1,234,000 تومان
1 سال
.site
108,000 تومان
1 سال
1,895,000 تومان
1 سال
1,895,000 تومان
1 سال
.cfd
80,000 تومان
1 سال
606,000 تومان
1 سال
606,000 تومان
1 سال
.sbs
80,000 تومان
1 سال
507,000 تومان
1 سال
507,000 تومان
1 سال
.quest
105,000 تومان
1 سال
821,000 تومان
1 سال
821,000 تومان
1 سال
.xyz
162,000 تومان
1 سال
714,000 تومان
1 سال
714,000 تومان
1 سال
.beauty
105,000 تومان
1 سال
821,000 تومان
1 سال
821,000 تومان
1 سال
.homes
105,000 تومان
1 سال
865,000 تومان
1 سال
865,000 تومان
1 سال
.lol
105,000 تومان
1 سال
1,490,000 تومان
1 سال
1,490,000 تومان
1 سال
.pics
105,000 تومان
1 سال
1,551,000 تومان
1 سال
1,551,000 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود