نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.ir
29,000 تومان
1 سال
29,000 تومان
1 سال
29,000 تومان
1 سال
.com
839,000 تومان
1 سال
895,000 تومان
1 سال
914,000 تومان
1 سال
.net
1,073,000 تومان
1 سال
1,073,000 تومان
1 سال
1,073,000 تومان
1 سال
.info
262,000 تومان
1 سال
1,695,000 تومان
1 سال
1,695,000 تومان
1 سال
.org
568,000 تومان
1 سال
908,000 تومان
1 سال
908,000 تومان
1 سال
.me
577,000 تومان
1 سال
1,329,000 تومان
1 سال
1,329,000 تومان
1 سال
.eu
237,000 تومان
1 سال
434,000 تومان
1 سال
409,000 تومان
1 سال
.shop
167,000 تومان
1 سال
2,221,000 تومان
1 سال
2,221,000 تومان
1 سال
.top
107,000 تومان
1 سال
368,000 تومان
1 سال
368,000 تومان
1 سال
.de
333,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
.ch
593,000 تومان
1 سال
593,000 تومان
1 سال
593,000 تومان
1 سال
.io
3,149,000 تومان
1 سال
3,411,000 تومان
1 سال
3,411,000 تومان
1 سال
.cfd
117,000 تومان
1 سال
896,000 تومان
1 سال
896,000 تومان
1 سال
.sbs
117,000 تومان
1 سال
896,000 تومان
1 سال
896,000 تومان
1 سال
.cam
131,000 تومان
1 سال
1,432,000 تومان
1 سال
1,432,000 تومان
1 سال
.click
133,000 تومان
1 سال
872,000 تومان
1 سال
872,000 تومان
1 سال
.quest
133,000 تومان
1 سال
1,021,000 تومان
1 سال
1,021,000 تومان
1 سال
.beauty
133,000 تومان
1 سال
1,021,000 تومان
1 سال
1,021,000 تومان
1 سال
.homes
133,000 تومان
1 سال
1,021,000 تومان
1 سال
1,021,000 تومان
1 سال
.lol
133,000 تومان
1 سال
1,851,000 تومان
1 سال
1,851,000 تومان
1 سال
.pics
133,000 تومان
1 سال
1,927,000 تومان
1 سال
1,927,000 تومان
1 سال
.pw
134,000 تومان
1 سال
1,453,000 تومان
1 سال
1,453,000 تومان
1 سال
.uno
134,000 تومان
1 سال
1,534,000 تومان
1 سال
1,534,000 تومان
1 سال
.website
134,000 تومان
1 سال
1,937,000 تومان
1 سال
1,937,000 تومان
1 سال
.space
134,000 تومان
1 سال
1,937,000 تومان
1 سال
1,937,000 تومان
1 سال
.site
134,000 تومان
1 سال
2,355,000 تومان
1 سال
2,355,000 تومان
1 سال
.fun
134,000 تومان
1 سال
2,355,000 تومان
1 سال
2,355,000 تومان
1 سال
.xyz
200,000 تومان
1 سال
996,000 تومان
1 سال
996,000 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود