سرور مجازی ابری Hetzner

CX11

1 vCPU Intel
2GB RAM
20GB Disk space
20TB Traffic
Germany Location